”...От свят вълшебен идва той.

Вълшебство влага в грижите за малките деца.

Денем - приказки разказва. Аз чух една...

Вие искате ли?... "