...От свят вълшебен идва той.

Вълшебство влага в грижите за малките деца.

Денем - приказки разказва. Аз чух една...

Вие искате ли?... "
За нас

 

Нека да Ви се представя, казвам се Десислава Плачкова-Мануелян.

По професия съм медицинска сестра и преди време работех в реанимацията на Детска хирургия гр.Пловдив.Времето прекарано там ми помогна да осъзная, че няма нищо по-ценно от усмивката на едно здраво и доволно дете.

Всичко тръгна от там, че видях как живота на колеги и приятели се промени след появата на децата им. Според мен, а предполагам, че и Вие ще се съгласите,че не е необходимо една жена да губи идентичността си, личния си живот и контакти, след появата на малките слънца.

Това ме наведе на мисълта, че една такава детска ясла ще бъде полезна на всички

родители и техните съкровища.

Сега, години по-късно екипът, който ми помага за бъдат децата такива, се състои от мед.сестри, педагози, помощник възпитатели, логопед и разбира сe консултантите на центъра.

ДЯ"Вълшебник"е регистрирана както такава под номер 1629009992 в регистъра на ООП към РЗИ Пловдив

Детската ясла работи по Проект BG05SFPR002-1.002 „Родители в заетост“.
За повече информация на сайта на Агенция по заетостта.

Всички от екипа на ДЯ "Вълшебник" са преминал курс към БЧК за оказване на първа долекарска помощ на деца до 8годишна възраст.

© 2016 Детска ясла "Вълшебник" | Дизайн и изработка Лоял Консулт