Цели

 

В следващите няколко реда ще се опитам да обясня към какво се стремим когато децата са при нас.

Ранната детска възраст от 1 до 3г. е много важна по отношение на емоционалност, говор и движение.Тези процеси се развиват най-бързо при влизане на детето в подходяща групова среда. От друга страна попадането на такова място е свързано с интензивен процес на адаптация, породен от това,че децата чисто физически намаляват връзката с родителите си, сменят свободния домашен режим с по-регламентиран такъв, независимо от системата на обучение и възпитание. Влизат в различна атмосфера на деца и възрастни, където трябва да изграждат ново поведение и връзки.

В зависимост от индивидуалността на детето процеса на адаптация може да отнеме от няколко дена до няколко месеца. Всичко това обуславя повишаване на чувствителността и ранимостта на децата както и риска от възникване на болестни отклонения.Именно тази фина и сложна детска психика определя насоките в нашата работа:

- намаляване на заболеваемостта чрез ежедневен здравословен филтър при приемането на децата.

- попадне в щадяща и емоционално стабилна среда, свързана с нежност и разбиране, както и много положителни преживявания и усещания.

- подобряване на правилното физическо и психическо развитие чрез подходящ хранителен и двигателен режим.

 

Целта ни е при напускане нашите децата да са емоционално стабилни и психически подготвени за новите по-сериозни бъдещи изисквания към тях.

© 2016 Детска ясла "Вълшебник" | Дизайн и изработка Лоял Консулт