Цени

От 7.30 до 18.30ч - 460лв./месец

От 7.30 до 13.00ч - 320лв./месец

Такса за половин ден с храна,обучение,грижи – 20лв.

Целодневно посещение - 35 лв./ден.

Почасово гледане без храна – 5лв./час


В случай на закъснение на родител след края на работното време се начислява такса в размер на 20лв на час.
За всеки ден отсъствие се приспада от таксата за месеца по 5лв.
Mинималната такса за престой на дете в детската ясла е 150лв. Тя се заплаща при пълна липса на посещение в месеца, както и когато посещенията са 3 дни и под 3 дни, тази отстъпка важи само за 1 месец отсъствие.
При втори и повече от два месеца отсъствие се заплаща абонаментна такса в размер на 380лв.Съботна Занималня

1час – 4,50лв.

Половин ден с обяд - 18лв.

Цял ден с обяд и следобедна закуска - 30лв.

За престой на цял ден се прави предварително заявка два дена по-рано.
© 2016 Детска ясла "Вълшебник" | Дизайн и изработка Лоял Консулт